बेरोजगारांचा विचार करुन पंढरपूर नगरपरिषद मालकीच्या जागेवरील खोक्यांची जागा कमीत कमी भाडे ठरवून मिळावी
पंढरपूर,(प्रतिनिधी) -गौतम विद्यालय ते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर कमान,जुना गोपाळपूर नाका ते मध्य प्रदेश भवन समोरील पुल येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या खोकेधारकांचा व डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर नगरातील बेरोजगारांचा प्राधान्याने विचार करुन पंढरपूर नगरपरिषद मालकीच्या जागेवरील खोक्यांची जागा कमीत कमी भाडे ठरवून मिळणेबाबत तसेच सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.66 दिनांक 18/07/2018 ने ठराव की ( अ.वि.क्र.11 ) नमूद विषयास व संदर्भास अनुसरून डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर नगरातील समस्त खोकेधारक व बेरोजगारांकडून विनंती अर्ज आमदार प्रशांत परिचारकांना देण्यात आला.या ठिकाणी लहानसहान व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करीत आहोत, त्या व्यवसायावर आमचे पोट अवलंबून आहे. आमच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन तेच आहे.

ते गाळे टेंडर पद्धतीने विक्री केले जाणार

सदरची जागा पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मालकीची असून त्याजागी पंढरपूर नगरपरिषदेच्या माध्यमा तून गाळे उभे केले जाणार आहेत व ते गाळे टेंडर पद्धतीने विक्री केली जाणार आहेत, तरी तुम्ही निवीदा निघाल्यानंतर गाळ्यांची मागणी करु शकता,अशा स्वरूपाची उत्तरे देण्यात येतात अशी तक्रार करण्यात आली .

स्थानिक खोकेधारक व बेरोजगारांना कमीतकमी भाडे व डिपॉझिट ठरवून द्यावे

आम्ही करीत असलेल्या व्यवसायामुळे रहदारीस कोणत्याही स्वरुपाचा अडथळा निर्माण होत नाही, तसेच त्या व्यवसाया मुळे सार्वजनिक आरोग्यास कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणावर लिलाव पद्धतीने गाळे वाटपाचा अवलंब न करता स्थानिक खोकेधारक व बेरोजगारांना कमीतकमी भाडे व डिपॉझिट ठरवून देण्यात यावे, अशा स्वरुपाचा विनंती अर्ज देण्यात आला व खोकेधारकांनी आपली कैफियत आमदार प्रशांत परिचारकां समोर व्यक्त केली.

 त्यावेळी आमदार परिचारक यांनी आंबेडकर नगरातील खोकेधारकांना अस्तित्वात असलेल्या जागेवर कमीत कमी डिपॉझिट व भाडे ठरवून प्राधान्यक्रमाने गाळे वाटप करण्यात येतील, असे तोंडी आश्वासन दिले .यावेळी शाहु सर्वगोड, सतिश सर्वगोड,प्रशांत पवार,महेश कांबळे,अखिल बागवान, कल्पना अष्टूळ,सुवर्णा कसबे, जया साठे,गोदावरी रेनापूरे, शकीला बागवान, जुल्फिना बागवान,रेश्मा शेख,अनुराधा कसबे, संगीता माने,वनिता राऊत,सुलोचना सातपुते, लता धनवडे,छाया डोळस,सिमा बिराजदार, देवीदास बाबर,आकाश सर्वगोड,अजय चव्हाण,उमा राऊत, लखन सोनवणे,सीताराम वाघमारे,सोमा राऊत, अमिर बागवान,आकाश गुरसाळकर, समिर बागवान, गणेश राऊत आदी उपस्थित होते.

आ.प्रशांत परिचारक यांनी दिले तोंडी आश्वासन 
verbal assurance given by mla prashant paricharak
 
Top