किरणोत्सर्ग-विरोधी पॅक आणि इतर बनावट वस्तूंच्या आधारे भविष्याचे लाभ देण्याचा फसवा दावा करणाऱ्यांपासून सावध राहा- अणुउर्जा विभागाचा जनतेला सल्ला

मुंबई,PIB Mumbai १०/१०/२०२० - असे लक्षात आले आहे, की काही बनावट लोक, ‘किरणोत्सर्ग विरोधी पॅक’, ‘राईस-पुलर’ Anti-Radiation Pack & other fraudulent materials अशा बनावट नावांनी, काही वस्तू विकत आहेत. या वस्तू/पदार्थांमध्ये, किरणोत्सर्ग असून, त्यांना बीएआरसी/डीएई अशा संस्थांची मान्यता तसेच या पदार्थांमध्ये आपले भविष्य बदलण्याची शक्ती आहे , असा दावा हे लोक करत आहे . त्यांच्या कडून अनेकांची फसवणूक करुन,त्यांद्वारे मोठी रक्कम उकळली जात आहे.

अणुउर्जा विभागाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात हे स्पष्ट केले आहे की, या सर्व अफवा असून, बीएआरसी/डीएई BARC/DAE चा या दाव्यांशी काहीही संबंध नाही. नागरिकांनी हे लक्षात घ्यायला हवे,की अणुउर्जा नियामक मंडळाच्या परवानगी विना, किरणोत्सर्गी वस्तू अवैध असून तो अणुउर्जा कायदा १९६ नुसार,शिक्षापात्र गुन्हा आहे.
 
Top