सदर बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर होणार दंडात्मक कारवाई

      सोलापूर - राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदाअन्वये दि १३ मार्च २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणी याची अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. सद्यस्थितीमध्ये कोरानो विषाणूचा संसर्ग वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 34 नुसार कोणत्याही आपत्तीच्या प्रसंगी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना आवश्यक वाटतील अशा व इतर उपाययोजना करणे आणि कलम 64 नुसार आपत्ती प्रतिबंध करण्याची किंवा त्याची तीव्रता कमी करण्याच्या प्रयोजनार्थ नियम तयार करण्याचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना असल्याची तरतूद आहे . या अन्वये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कोरना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यावर कायम रुमाल किंवा मास्क वापरणे,फिजिकल डिस्टन्स पाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे,दारू-पान-तंबाखू सेवन न करणे इत्यादी बाबी बंधनकारक असून सदर बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करणेबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई 

     त्यानुसार पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांनी जिल्ह्यातील कोरोना प्रादुर्भावाची वाढती परिस्थिती लक्षात घेता सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींवर शंभर रुपये दंड होता तो पाचशे रुपये दंड इतका वाढीव दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची विनंती केली होती.

     त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष ,सोलापूर यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामी सार्वजनिक ठिकाणी तोंडावर मास्क किंवा रुमाल न वापरणाऱ्या व्यक्तींवर पाचशे रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. तसेच या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे.
 
Top