पंढरपूर,(संभाजी वाघुले)- कोरोनाचा पंढरपूरमध्ये शिरकाव होऊ नये यासाठी वाखरीजवळ पोलीस प्रशासनाकडुन  खबरदारी घेण्यात येत आहे. पोलीसाच्या खबरदारीमुळे आतापर्यंत कोरोनाला रोखण्यात यश आलेले आहे.आषाढी वारी अगदी काही दिवसावर आल्याने ,आषाढी वारी रद्द असूनही काही वारकरी आषाढी वारीसाठी येतच आहेत.परंतु पोलीस प्रशासन येणार्या वारकर्यांना आदराने सन्मानपुर्वक हात जोडुन सांगतायत कि , माऊली मंदिर दर्शनासाठी बंद आहे. यावर्षी आषाढी वारी नाही,तुम्ही परत जावा.हे कार्य पोलीसांतील देव माणुस म्हणजे विलास संपतराव आलदर करत आहेत.


   दमला असाल तर येथे थोडावेळ बसा व थोडे जेवण करा व आपल्या घरी परत जावा अशी हात जोडुन विनंती करत आलेल्या वारकर्यांची एक प्रकारची सेवाच करत आहे हे पोलीस प्रशासन !
पोलीसांना आणलेल्या जेवणातील जेवण पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना देऊन त्यांना हात जोडून विनंती करून वारी भरणार नाही आणि मंदिर ही बंद आहे असे समजावून सांगून आलेल्या मार्गाने परत पाठवित आहेत.काही वारकरी हट्ट करत असताना अनेक जण वाखरीतूनच विठ्ठल रुक्मिणीला दंडवत घालून विठू माऊली लवकरच पुन्हा बोलावून घेऊन भक्ताची दर्शनाची आस पूरी करेल अशी आशा धरून परत जात आहेत.   
 
Top