लॉकडाऊन कालावधीत अन्नधान्य पुरवठा किंवा स्वस्त धान्य दुकानां विषयी मदत किंवा मार्गदर्शनासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्र. जाहीर

अलिबाग,जि.रायगड, दि.१६ एप्रिल २०२० (जिमाका) - करोना या आपत्कालीन विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी , त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीची सूचना,साथ रोग अधिनियम १८९७ च्या कलम २ अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांचा उपयोग करुन आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या इतर सर्व तरतुदीनुसार संपूर्ण राज्यात दि.१४ एप्रिल २०२० या तारखेपर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता.मात्र आता लॉक डाऊनचा कालावधी दि.३ मे पर्यंत वाढविण्यात आल्याने यापुढेही दि.१४ एप्रिल २०२० रोजीच्या रात्री १२.०० पासून ते दि.०३ मे २०२० रोजीच्या रात्री १२.०० वा.पर्यंत लॉकडाऊन राहणार आहे.

लॉकडाऊन दरम्यान अन्नधान्य पुरवठा किंवा स्वस्त धान्य दुकानांविषयी मदत किंवा मार्गदर्शना साठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, मधुकर बोडके-9004711999, कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 02141-222087 /222097 व सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, श्री.गोविंद वाकडे, मो.9762813831 यांच्याशी तर तालुका स्तरीय मदतीसाठी वा मार्गदर्शनासाठी संबंधित तहसिलदारांशी संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
 
Top