पंढरपूर - उन्हाळ्यापासून संरक्षण होण्यासाठी व श्रीस उन्हाची धग कमी होण्यासाठी परंपरेप्रमाणे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या वतीने श्री. विठ्ठलास व रुक्मिणीमातेस चंदन उटी पुजेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. मंदिर समितीचे व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड यांचे हस्ते सपत्नीक चंदनउटी पुजा करून प्रारंभ करण्यात आला आहे.
 
Top