नेवासा ,जि. अहमदनगर - १९ मार्च १९८६ रोजी साहेबराव कर्पे या शेतकरी कुटूंबाने सामूहिक आत्महत्या केली होती व त्याची नोंद सर्वत्र झाली होती.

   सदर कुटूंबाप्रति सद्भभावना व्यक्त करणेसाठी आज किसानपुत्र संघटना यांनी एक दिवसीय उपवास धरण्याचे अहवान केले होते.करोनोमुळे सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र न येता आहे त्या ठिकाणी कामकाज नियमित पाहून उपवास केला.

   या उपवासात अविनाश कुटे पाटील यांची मुलगी व भाची याही सहभागी झाल्या होत्या. त्यांना शेतकरी कुटंब साहेबराव कर्पे यांची वास्तव घटना विशद करून शेतकरी कुटूंबाप्रति सर्वानी सद्भभावना व्यक्त करत साहेबराव कर्पे कुटूंब अमर रहे म्हणत सायंकाळी उपवास सोडला.
 
Top