आकाशवाणी - यानुसार खरीप पिकांसाठी प्रती हेक्टर आठ हजार रुपये तर फळबागा, बारमाही पिकांसाठी प्रती हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत वाटप केली जाणार आहे.  
 
Top